آخرین اخبار:

آشنایی با مرکز

کد مرکز : 38075                           شیوه اجرای دوره : پودمانی - ترمی
سال تأسیس : بهمن ماه 1382     

گروههای آموزشی: صنعت – فرهنگ و هنر-مدیریت وخدمات اجتماعی

تاریخچه مختصر مرکز آموزش علمی کاربردی خمین
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک خمین در سال 1382 جهت ارتقاء فکری جوانان شهر خمین و شهرهای اطراف با اجرای دو رشته نرم افزار کامپیوتر و گرافیک رایانه در مقطع کاردانی ناپیوسته با جذب بالغ بر 117 نفر دانشجو شروع به کار کرد و در حال حاضر در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد.

 

رشته های تحصیلی دوره های پودمانی: گرافیک – نقاشی ایرانی -نرم افزار کامپیوتر – روابط عمومی - امور فرهنگی- فیلم سازی
رشته های تحصیلی دوره های ترمی در مقطع کاردانی:گرافیک - نقاشی ایرانی (هنرهای تجسمی)- روابط عمومی - تربیت مبلغ قرآن - طراحی پوشاک
رشته تحصیلی دوره های ترمی در مقطع کارشناسی: روابط عمومی

رشته تحصیلی دوره های  پودمانی در مقطع کارشناسی: گرافیک و تربیت مبلغ قرآن کریم
================
اسامی هیأت امناء مرکز

 

دکتر حسن محبتی : رئیس هیأت امناء و مدیرعامل مؤسسه راه امام

 

زنده یاد دکتر میترا عبادی: رئیس مؤسس مرکز

 

دکتر عطاالله حکیمی: عضو هیئت امناء

 

دکتر محمد مرزوقی : عضو هیأت امناء

 

محمدرضا یوسفی: مشاور اجرائی رئیس هیئت امنا

 

علی زاور: مشاور فنی هیئت امنا