آخرین اخبار:

مقام معظم رهبری

امروز یکی از مهمترین مسائل حفظ هویت،استقلال ، عزت و آینده ملت ایران، جدی گرفتن تحقیق علمی و حرکت مصمم وبرنامه ریزی شده درر جهت ارتقاء علمی کشور، بدون اتلاف وقت است ( مقام معظم رهبری مد ظله العالی)