آخرین اخبار:

فعاليتهاي بسيج دانشجويي

1-فعاليت هاي فرهنگي

1-1-برگزاري اردوهاي زيارتي سياحتي

-اردوي قم و جمکران

-اردوي مشهد مقدس

-اردوي راهيان نور(مناطق جنگي کشور)

1-2-برگزاري دعاي توسل شبهاي چهار شنبه در بيت قديمي حضرت امام (ره)

2- فعاليتهاي علمي

2-1-برگزاري مسابقات علمي

2-2-برگزاري کلاسهاي (رفع اشکال)

3- برخي از امتيازات بسيج

3-1-کسر خدمت براي بسيجيان فعال تا سقف (6 ماه)

3-2-امتياز 100 براي شرکت در کنکور و استفاده از سهميه ايثارگران

3-3- اعطاي وام

مدارك مورد نياز جهت عضويت در بسيج دانشجويي

1-يك برگ فتوكپي شناسنامه

2-2 قطعه عكس

3-تكميل فرم

مدارك مورد نياز جهت عضويت فعال در بسيج دانشجويي

1-1 برگ فتوكپي شناسنامه

2- 2 قطعه عكس

3-تكميل فرم تعهد

4-گواهي آموزش مقدماتي يا كارت پايان خدمت

5-فعاليت در بسيج دانشجويي

نحوه فعاليت در بسيج دانشجويي

1-شركت در مراسمات برگزار شده توسط بسيج دانشجويي.از جمله (مراسم دعاي توسل شبهاي چهارشنبه ،،بيت قديمي حضرت امام ساعت 20:30 )

2-حضور در دفتر بسيج

جلسه شوراي برنامه ريزي بسيج دانشجويي شهرستان خمين

اولين جلسه شوراي برنامه ريزي بسيج دانشجويي شهرستان خمين در سال 1387 در مورخ 10/2/1387 در اتاق جلسات مركز آموزش جامع علمي – كاربردي با حضور فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج سپاه خمين ، مسئول عقيدتي ناحيه مقاومت بسيج سپاه خمين، رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين ، مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاداسلامي واحد خمين، رياست دانشكده پرستاري خمين ، معاونت دانشگاه پيام نور خمين ، معاونت دانشكده سماء خمين ، مسئول بسيج دانشجويي شهرستان خمين و رياست مركز آموزش جامع علمي – كاربردي خمين برگزار شد. محور جلسه برنامه هاي بسيج دانشجويي در سال جاري شهرستان خمين بود.