آخرین اخبار:

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد یک خمین

باطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی مهرماه سال 95 می رساند جهت ثبت نام حضوری تنها تا پنجشنبه مورخ 1395/08/06 فرصت باقیست تا به مرکز مراجعه نمایند. /