آخرین اخبار:

هفته نامه شمس کاشان نماینده فعال می پذیرد

هفته نامه شمس کاشان جهت اعطای نمایندگی در شهرهای استان اصفهان و استان مرکزی نماینده فعال می پذیرد. متقاضیان جهت درخواست ، رزومه خود را به شماره 22862275-021 فکس نمایند.