آخرین اخبار:

برگزاری مراسم روز دانشجو در مرکز خمین

در روز دوشنبه مورخه 1395/09/16 مراسم بزرگداشت روز دانشجو در طبقه همکف مرکز برگزار گردید. این مراسم متشکل از برگزاری مسابقه ورزشی دارت و مسابقه فکری جینگا ، اهدای جایزه به برگزیدگان مسابقات و پذیرائی از دانشجویان و اهدای یادبود به دانشجویان پیگیری گردید. /